Clubreglement TC Oostakker

Algemeen

Art. 1: De toegang tot de terreinen is voorbehouden aan de leden.

Art. 2: Privépersonen kunnen de terreinen slechts huren mits toestemming van een bestuurslid. Dit mag echter geen hinder zijn voor de reservatie door de leden. De huurprijs wordt bepaald in onderling overleg.

Art. 3: Het tennisseizoen loopt van eind maart/begin april tot en met midden/eind september. Door slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat de terreinen iets later klaar zijn en dat het seizoen dan ook iets later dan gewoonlijk van start kan gaan. In dat geval probeert het bestuur het seizoen te verlengen tot eind september/begin oktober.

Art. 4: Iedere speler van TCO moet vóór hij de terreinen betreedt online gereserveerd hebben. Bij dubbelspel moeten er vier namen vermeld staan.

Art. 5: Een tennisuur vangt aan op het halfuur en eindigt vijf minuten vóór het volgende halfuur. De spelers dienen immers steeds de terreinen te vegen alvorens het terrein te verlaten en indien nodig te besproeien.

Art. 6: Wanneer een gereserveerd uur niet langer gereserveerd dient te blijven, moet(en) de speler(s) de inschrijving online annuleren, zodat het vrijgekomen uur door andere leden ingenomen kan worden.

Art. 7: Een speler die het terrein verlaat zonder het te vegen (eventueel te sproeien) kan door het bestuur gesanctioneerd worden met 1 week speelverbod.

Art. 8: Op de terreinen is het dragen van aangepaste sportkledij verplicht.

Art. 9: Er wordt gespeeld met eigen tennisballen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies. Het is aan te raden de tennisballen duidelijk van een merkteken te voorzien. Er kunnen eventueel wel tennisballen aangekocht worden in het clublokaal.

Art. 10: Niet-leden kunnen slechts driemaal per seizoen als gastspeler uitgenodigd worden. Zij betalen hiervoor 10 euro per persoon per uur aan de kantine. Wanneer het niet-lid in hetzelfde seizoen lid wordt, worden deze kosten afgetrokken van het te betalen lidgeld.

Art. 11: In ieders belang, gelieve de terreinen, de beplanting, het clublokaal, het sanitair in nette toestand te houden en geen kauwgom, blikjes, papier en dergelijke achter te laten op de terreinen. Na het tennissen dienen steeds de schoenen proper gemaakt te worden alvorens het clublokaal te betreden.

Art. 12: Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan leden onder de 16 jaar.

Art. 13: Slecht gedrag, onsportiviteit en andere onregelmatigheden kunnen leiden tot mondelinge of schriftelijke verwittiging en bij herhaling zelfs tot uitsluiting uit de club. Het moedwillig beschadigen van de terreinen, de installaties en dergelijke kunnen leiden tot het eisen van een schadevergoeding door VZW TCO.

Art. 14: Het bestuur, en niet een bestuurslid afzonderlijk, beslist over alle niet in dit reglement voorziene gevallen.

Art. 15: Bovenstaand reglement is vatbaar voor wijzigingen. Suggesties en opmerkingen worden met dank aanvaard en onderzocht.

 

Reservaties

Tijdens de piekuren (tussen 19u30 en 21u30) mag er door dezelfde personen geen twee uur na elkaar gespeeld worden ongeacht of het om een enkelspel of een dubbelspel gaat (het spelen van wedstrijden van de door het bestuur ingerichte tornooien uitgezonderd, bv. halve finales clubkampioenschap). Wanneer terreinen vrij liggen (zelfs tijdens voornoemde piekuren), mogen die altijd worden ingenomen (dit wordt niet meegeteld als reservatie).

De minimumleeftijd voor het reserveren na 19u30 is 16 jaar. Jongere leden kunnen na 19.30 uur gebruik maken van de terreinen wanneer die vrij zijn.