Open brief nieuw bestuur

Beste TCO-lid

Zoals u waarschijnlijk wel al weet, hebben alle huidige bestuursleden, uitgezonderd Koen Ackerman, om diverse redenen beslist dat zij hun taken in 2014 niet meer opnieuw zullen opnemen. Om dit te kunnen opvangen, werd op de algemene ledenvergadering in juli een oproep gelanceerd om vers bloed te vinden voor het bestuur, zodat het voortbestaan van de club kon gevrijwaard worden.

De reactie hierop was vrij gering, maar gelukkig niet onbestaande. Volgende 4 mensen hebben zich aangeboden om de uitdaging aan te gaan: Jelle Vereecke, Joost Ackerman, Sander Gansbeke en Julien Govaert. Met Koen erbij komen we in totaal dus aan 5 jongemannen die samen het bestuur op zich zullen nemen.

Een groep van 5 twintigers die allemaal in competitieverband spelen, is niet echt representatief voor het gemiddelde TCO-lid. We willen dan ook de recreatieve spelers en de iets oudere mensen nadrukkelijk verzekeren dat het niet onze bedoeling is ingrijpende veranderingen aan te brengen in de gemoedelijke sfeer die in onze club heerst.

We zijn jong en ambitieus en hopen de komende jaren toch enkele doelen te verwezenlijken. Onze eerste prioriteit is uiteraard een gezonde club te kunnen behouden, zowel financieel als qua sfeer en ledenaantal. Dit laatste zouden we graag zelfs wat willen zien groeien en daar zullen we dan ook inspanningen voor leveren.

Ook willen we van TCO een club maken die meer is dan een plaats om nu en dan eens een balletje te komen slaan of werpen. Het is onze ambitie om er, naast een tennisclub, ook een plaats van te maken waar men gewoon iets komt drinken of een kleinigheid komt eten met het gezin, terwijl men op het terras gezellig in het zonnetje de tennissers kan “bewonderen”.

Dit houdt ook in dat we jullie naar goede gewoonte jaarlijks een aantal activiteiten zullen voorschotelen. De laatste jaren stellen we helaas vast dat hiervoor steeds minder interesse blijkt te zijn. Dit ondanks de moeite die de organiserende mensen zich hiervoor getroosten. We hopen ook deze negatieve tendens te kunnen ombuigen.

We zijn er ons ten zeerste van bewust dat dit een enorme opgave wordt en dat dit niet op 1 jaar te verwezenlijken valt. We zullen mooie momenten kennen, maar we zullen zeker ook tegenslagen kennen, kritiek moeten slikken en desondanks met dezelfde inzet moeten blijven doorwerken. 5 mensen vormen slechts een kleine groep die moet instaan voor een heleboel werk.

Gelukkig kunnen we wel nog rekenen op Paul Ackerman en Lut Swartelé die respectievelijk de boekhouding en de administratie voor hun rekening blijven nemen. Ook de andere oud-bestuursleden hebben ons verzekerd dat we, indien wij dit wensen, steeds bij hen te rade kunnen gaan. Wij willen hen hiervoor bij deze al hartelijk danken en hen zeggen dat we ten gepaste tijde van dit aanbod gebruik zullen maken.

Voor onze jeugdwerking kunnen we nog altijd rekenen op Els Vijverman en Nico Braeckman. Zij zetten zich al jaren met hart en ziel in voor de Oostakkerse tennisjeugd en ook hen willen we heel hard bedanken voor hun inzet. Jeugd zal een belangrijk aspect van TCO blijven en het nieuwe bestuur hoopt dan ook dat de jonge spelers naar de club blijven komen. Tijdens de zomer zullen er, net als tijdens de winter, lessen gegeven blijven worden. Ook een paas- en zomerstage staat op het menu en de competitieve spelertjes kunnen zich wagen aan interclub!

We hopen uiteraard ook op de steun van vrijwilligers die willen bijspringen om onze club draaiende te houden, om onze club netjes te houden, om mee de jeugdwerking te verzorgen, om het open tornooi in goede banen te leiden, om de feestelijkheden te helpen verzorgen en nog veel meer… De mensen die dit tot nog toe hebben gedaan, hebben dit naar onze mening voortreffelijk gedaan en we hopen dus van harte dat zij ook in de toekomst dezelfde inzet willen tonen. Toch zou het mooi zijn mochten er zich nog heel wat mensen bij hen aansluiten. Om het werk ietwat te verlichten of om nog meer zaken te kunnen verwezenlijken. Voelt u zich geroepen, aarzel dan zeker niet om een van voorgenoemde bestuursleden aan te spreken en u kandidaat te stellen.

Het bestuur heeft ook een enquête gevoerd onder de leden om met een duidelijk beeld aan hun taak te kunnen beginnen. Het belangrijkste dat we hiervan onthouden is dat u over het algemeen vrij tevreden bent over de gang van zaken binnen onze club. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering en zijn er ook wel enkele pijnpunten. Wij zullen deze zeker onder de loep nemen en in de mate van het mogelijke rekening houden met jullie suggesties.

Tot slot, maar niet in het minst, willen we nog eens de mensen bedanken die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor de club.

Christine, Lut, Jan, Bob,

Jullie waren fantastisch!

 

Met vriendelijke groet,

Het nieuwe bestuur